Firme24

750lei

650 lei

Cesiunea părților sociale ale unei societăți se poate realiza fie între asociați, fie către persoane care nu au calitate de asociat în societate, caz în care procedura se realizează în două etape conf. OUG 54/2010.

Pentru cesiunea internă (între asociați), cesiunea se face într-o singură etapă care durează cca 7 zile.

În prima etapă se publică în Monitorul oficial intenția de cesionare a părților sociale, se așteaptă 30 de zile, timp în care ANAF-ul sau persoanele lezate pot face opoziție la cesiune. Dacă societatea are datorii, cesiunea de părți sociale nu este posibilă.

După trecerea celor 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial se depun actele pentru a doua etapă. Termenul de realizare pentru o cesiune de părți sociale este de cca 7 -10 zile lucrătoare.

Acte necesare
Copii ale actelor societății
Copie de pe buletinul noului asociat

Call Now Button