Firme24

800lei

700 lei

În România, capitalul social minim obligatoriu la înființarea unei societăți este de 200 de lei. Uneori, însă,pe parcursul activității, intervine nevoia majorării acestui capital, cum ar fi modificarea valorii minime impuse de lege; alteori este o procedura voluntară pentru situația în care activitatea societății capătă amploare și din motive de bonitate se recurge la acest demers.

Durata acestui demers este de 5 până la 7 zile lucrătoare.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
Copie de pe actul constitutiv

 

Capitalul social poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parțială a asociaților de la vărsămintele datorate;
b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;

Durata acestui demers este de 90 zile.

Acte necesare
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
Copie de pe actul constitutiv

Call Now Button