Firme24

Înființare PFA

Persoană Fizică Autorizată

Persoană fizică autorizată sau PFA așa cum este cunoscut, este cea mai simplă metodă prin care o persoană fizică poate desfășura individual şi independent activităţi economice permise de lege folosind în principal forță să de muncă.

Desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau cele familiale a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, intrată în vigoare din 25 aprilie 2008. Activitățile economice pe care o persoană fizică le poate desfășura ca P.F.A. sunt cele prevăzute de Codul C.A.E.N. a căror desfășurare nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.

Pot înfiinţa un PFA persoanele adulte, care nu au comis în trecut infracţiuni financiare şi care au pregătire profesională în domeniul în care doresc să activeze. Cei care doresc să-și înfiinţeze PFA trebuie să deţînă un sediu profesional şi trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare.

Call Now Button