Firme24

750lei

650 lei

Schimbarea sediului social apare din rațiuni administrative. Acesta poate fi: schimbarea de pe o adresă pe alta în același județ pentru că a expirat durata valabilității sediului și se încheie un nou contract pentru o nouă adresă. Sau din rațiuni economice, cum ar fi relocarea afacerii într-un mediu economic propice desfășurării activității. Pentru acțiunea de schimbare sediu social în același județ termenul este de 5-7 zile lucrătoare. Pentru schimbarea sediului în alt județ termenul este de aproximativ 20 de zile.

Pentru societățile înființate înainte de anul 2008, la schimbarea sediului în alt județ este posibil să fie nevoie și de schimbarea denumirii. Acest lucru se întâmplă în cazul în care în acel județ mai există o societate cu nume asemănător sau identic.

Acte necesare
Certificatul de înregistrare în original și certificatul constatator în original (pentru sediul social curent)
Copie de pe cartea de identitate a asociatului/asociaților
Copie act constitutiv
Dovada de proprietate pentru adresa la care se va stabili noul sediu social (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)

Call Now Button