Firme24

550lei

450 lei

Dacă vă gândiți la infiintare SRL-D trebuie să știți că este vorba tot de o societate comercială cu răspundere limitată. Un S.R.L-D este menit să stimuleze spiritul antreprenorial al tinerilor prin acordarea unor scutiri de la plata anumitor taxe. Acestea vor fi acordate în termen de 3 ani. Față de înființarea unui S.R.L., în acest caz intervin câteva criterii suplimentare:

Persoana care începe demersul de infiintare SRL–D nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European anterior datei înmatriculării societății în Registrul Comerțului;
Are un număr de maximum 5 asociați;
Este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;
Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2). Din cele 5 grupe de activitate sunt excluse o serie de obiecte de activitate. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta;
Beneficiază de o serie de scutiri de la plata taxelor către stat. Acestea încep de la taxele de infiintare la Registrul Comerțului și continuă cu scutirea de la plata contribuțiilor la Asigurările Sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariați, angajați pe perioadă nedeterminată și continuu.
Se constitutie pe durată nelimitată, însă își pierde statutul de SRL-D prin efectul legii:
la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
la data la care oricare dintre autoritățile competente constată că societatea nu mai îndeplinește una dintre conditiile prevăzute de lege;
la data la care activitatea microîntreprinderii aparținând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanșată procedura de insolvență;
la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenței unei obligații fiscale neîndeplinite;
la data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 Euro;
În termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligația să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor legii. În acest caz se vor achita toate taxele de care a fost scutit la înființare.
Acte necesare
3 variante de denumire pentru viitoarea societate
Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Copie de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
Carte de identitate proprietar/proprietari sediu social

Call Now Button